Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych - Kod CPV 79421200-3

Pełna nazwa:

Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych

Kod CPV:

CPV 79421200-3

Kod CPV 79421200-3

Dla zamówienia publicznego, gdzie przedmiotem postępowania są:

Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych, kod CPV zgodny ze wspólną europejską klasyfikacją kodów to 79421200-3.


Kod CPV 79421200-3, którego zamawiający używa do opisu przedmiotu zamówienia publicznego na Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych, w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pozwalają wykonawcom z Polski oraz innych państw unijnych znaleźć interesujące ich zlecenie.

W celu wyszukania konkretnego kodu CPV polecamy wykorzystać naszą wyszukiwarkę (na górze strony).


Na stronach serwisu skatalogowaliśmy wszystkie kody CPV zgodnie z obowiązującym Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV .

Jednolity system klasyfikacji zamówień publicznych obowiązujący w całej Unii Europejskiej został wprowadzony w roku 2008 i obowiązuje również w obecnym 2018 roku.

W serwisie udostępniamy najważniejsze informacja takie jak kod, opis, dział, grupę, klasę i kategorię poszczególnych kodów CPV.


Ten Kod CPV w drzewiastej strukturze należy do:Tagi: Kod, CPV, 79421200-3, Klasyfikacja,drzewo kodów, darmowa wyszukiwarka, wspólny słownik zamówień 2008, TED, Europa, EU