Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne - Kod CPV 71000000-8

Pełna nazwa:

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Kod CPV:

CPV 71000000-8

Kod CPV 71000000-8

Dla zamówienia publicznego, gdzie przedmiotem postępowania są:

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, kod CPV zgodny ze wspólną europejską klasyfikacją kodów to 71000000-8.


Kod CPV 71000000-8, którego zamawiający używa do opisu przedmiotu zamówienia publicznego na Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pozwalają wykonawcom z Polski oraz innych państw unijnych znaleźć interesujące ich zlecenie.

W celu wyszukania konkretnego kodu CPV polecamy wykorzystać naszą wyszukiwarkę (na górze strony).


Na stronach serwisu skatalogowaliśmy wszystkie kody CPV zgodnie z obowiązującym Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV .

Jednolity system klasyfikacji zamówień publicznych obowiązujący w całej Unii Europejskiej został wprowadzony w roku 2008 i obowiązuje również w obecnym 2018 roku.

W serwisie udostępniamy najważniejsze informacja takie jak kod, opis, dział, grupę, klasę i kategorię poszczególnych kodów CPV.


Ten Kod CPV w drzewiastej strukturze należy do:
Tagi: Kod, CPV, 71000000-8, Klasyfikacja,drzewo kodów, darmowa wyszukiwarka, wspólny słownik zamówień 2008, TED, Europa, EU