Badanie gruntu - Kod CPV 45111250-5

Pełna nazwa:

Badanie gruntu

Kod CPV:

CPV 45111250-5

Kod CPV 45111250-5

Dla zamówienia publicznego, gdzie przedmiotem postępowania są:

Badanie gruntu, kod CPV zgodny ze wspólną europejską klasyfikacją kodów to 45111250-5.


Kod CPV 45111250-5, którego zamawiający używa do opisu przedmiotu zamówienia publicznego na Badanie gruntu, w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pozwalają wykonawcom z Polski oraz innych państw unijnych znaleźć interesujące ich zlecenie.

W celu wyszukania konkretnego kodu CPV polecamy wykorzystać naszą wyszukiwarkę (na górze strony).


Na stronach serwisu skatalogowaliśmy wszystkie kody CPV zgodnie z obowiązującym Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV .

Jednolity system klasyfikacji zamówień publicznych obowiązujący w całej Unii Europejskiej został wprowadzony w roku 2008 i obowiązuje również w obecnym 2018 roku.

W serwisie udostępniamy najważniejsze informacja takie jak kod, opis, dział, grupę, klasę i kategorię poszczególnych kodów CPV.


Ten Kod CPV w drzewiastej strukturze należy do:Tagi: Kod, CPV, 45111250-5, Klasyfikacja,drzewo kodów, darmowa wyszukiwarka, wspólny słownik zamówień 2008, TED, Europa, EU