Produkty rolnictwa i ogrodnictwa - Kod CPV 03100000-2

Pełna nazwa:

Produkty rolnictwa i ogrodnictwa

Kod CPV:

CPV 03100000-2

Kod CPV 03100000-2

Dla zamówienia publicznego, gdzie przedmiotem postępowania są:

Produkty rolnictwa i ogrodnictwa, kod CPV zgodny ze wspólną europejską klasyfikacją kodów to 03100000-2.


Kod CPV 03100000-2, którego zamawiający używa do opisu przedmiotu zamówienia publicznego na Produkty rolnictwa i ogrodnictwa, w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pozwalają wykonawcom z Polski oraz innych państw unijnych znaleźć interesujące ich zlecenie.

W celu wyszukania konkretnego kodu CPV polecamy wykorzystać naszą wyszukiwarkę (na górze strony).


Na stronach serwisu skatalogowaliśmy wszystkie kody CPV zgodnie z obowiązującym Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV .

Jednolity system klasyfikacji zamówień publicznych obowiązujący w całej Unii Europejskiej został wprowadzony w roku 2008 i obowiązuje również w obecnym 2018 roku.

W serwisie udostępniamy najważniejsze informacja takie jak kod, opis, dział, grupę, klasę i kategorię poszczególnych kodów CPV.


Ten Kod CPV w drzewiastej strukturze należy do:Tagi: Kod, CPV, 03100000-2, Klasyfikacja,drzewo kodów, darmowa wyszukiwarka, wspólny słownik zamówień 2008, TED, Europa, EU