Конгломерат (едър чакъл) и натрошен камък - Код CPV 14212300-3

Пълното име:

Конгломерат (едър чакъл) и натрошен камък

Код CPV:

CPV 14212300-3

Код CPV 14212300-3


Tagi: Код, CPV, 14212300-3, класификация,дърво кодове, безплатно търсене, общ речник поръчки 2008, TED, Europa, EU