Гранули, дребен чакъл, фин пясък, едрозърнест чакъл, обикновен чакъл, конгломерат (едър чакъл) и натрошен камък, смеси от камъни, едър пясък и други инертни материали - Код CPV 14212000-0

Пълното име:

Гранули, дребен чакъл, фин пясък, едрозърнест чакъл, обикновен чакъл, конгломерат (едър чакъл) и натрошен камък, смеси от камъни, едър пясък и други инертни материали

Код CPV:

CPV 14212000-0

Код CPV 14212000-0


Tagi: Код, CPV, 14212000-0, класификация,дърво кодове, безплатно търсене, общ речник поръчки 2008, TED, Europa, EU