Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти - Код CPV 03000000-1

Пълното име:

Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти

Код CPV:

CPV 03000000-1

Код CPV 03000000-1
Tagi: Код, CPV, 03000000-1, класификация,дърво кодове, безплатно търсене, общ речник поръчки 2008, TED, Europa, EU